PĚSTOVATEL - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Snažíme se být jedním z nejdůvěryhodnějších a nejkvalitnějších online prodejců hydroponie na trhu. Žádáme uživatele webových stránek, aby dodržovali podmínky služeb uvedené níže.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Na celém webu GrowersHouse (www.growershouse.co.uk), výrazy „my“, „nás“ a „náš“ odkazují na GrowersHouse. 

Vítáme všechny zákazníky za předpokladu, že dodržují všechny podmínky služby a jsou alespoň plnoletí ve svém zákonném místě bydliště. Návštěvou našich webových stránek a/nebo nákupem (a) souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto Podmínky a (b) potvrzujete, že jste oprávněni používat a/nebo nakupovat z webu GrowersHouse. 

Poraďte se prosím také s Zásady ochrany osobních údajů pro informace o způsobech, jak používáme vaše informace. 


Veškeré změny, které na webu provedeme, budou také podléhat těmto Podmínkám služby. Vždy zveřejníme nejaktuálnější verzi Podmínek: tato verze je platná od 14. února 2022. Stejně jako u Zásad ochrany osobních údajů nebudeme obecně upozorňovat jednotlivce na změny, proto vám doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda jste stále spokojeni s vaší zákaznickou zkušeností. 


Termíny, které používáme na celém webu GrowersHouse, jsou definovány takto:


1. DEFINICE

 1. "prodejce" znamená GrowersHouse v doméně www.growershouse.co.uk
 2.  "Kupující" se rozumí fyzická osoba, která navštíví nebo zakoupí Zboží od Prodávajícího. Kupuje-li zboží od prodávajícího firma nebo společnost, kupující se nepovažuje za kupujícího, jak je definováno v těchto podmínkách služby. 
 3. "Spotřebitel" spadá pod popis poskytnut v zákoně o právech spotřebitelů z roku 2015.
 4. "Zboží" odkazovat na články, které kupující zakoupí od prodávajícího.
 5. "Ceník" popisuje ceny Zboží. Ceníková cena se může změnit na základě rozhodnutí prodávajícího.
 6. "Smluvní podmínky" (někdy známý jako "Pravidla a podmínky" or "Podmínky") odkazují na podmínky uvedené na této stránce a/nebo jinak stanovené Prodávajícím. 


2. UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY

 1. Návštěvou a/nebo nákupem od GrowersHouse uživatelé chápou podmínky služby a zásady ochrany osobních údajů a souhlasí s tím, že je budou za všech okolností dodržovat. Nesmí docházet k žádným změnám, pokud to Prodávající nepotvrdí písemně. 
 2. Návštěvou a/nebo nákupem od GrowersHouse uživatelé souhlasí s použitými soubory cookie, pokud není uvedeno jinak a nedohodnou se mezi prodávajícím a uživatelem. Více informací o těchto cookies a o tom, jak je zakázat, naleznete v našem Zásady ochrany osobních údajů
 3. Nesmíte používat naše produkty k nezákonným nebo neoprávněným účelům nebo k porušení jakýchkoli zákonů ve vaší jurisdikci.
 4. Vy (kupující) musíte být plnoletí ve vaší jurisdikci.
 5. Je odpovědností Kupujícího zajistit, aby bylo veškeré Zboží legální k odeslání do země určení. 
 6. Prodávající nenese odpovědnost za žádné poplatky, odmítnutí, vrácení, zpoždění nebo zničení Zboží celními orgány v zemi určení. 
 7. Tyto obchodní podmínky nemají vliv na zákonná práva kupujícího. 
 8. GrowersHouse ani žádní ředitelé, zaměstnanci, přidružené společnosti, stážisté, dodavatelé, úředníci, zástupci, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí nebudou v žádném případě odpovědní za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, trestné, finanční nebo následné zranění, ztráty, nároky, nebo poškození jakéhokoli druhu vyplývající z vašeho používání služby, nákupů nebo používání jakéhokoli obsahu, informací nebo produktů pocházejících z GrowersHouse. 
 9. Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost GrowersHouse a všechny rodiče, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, zaměstnance, úředníky, dodavatele, poskytovatele licencí, agenty, poskytovatele služeb, stážisty, dodavatele a spřízněnou stranu před jakoukoli nárok nebo požadavek vyplývající z vašeho porušení těchto podmínek služeb nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany. 
 10. Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, kde poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Spojeného království. 

3. ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

 1. Kromě všech Podmínek a služeb máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah:
 1. Pro jakýkoli nezákonný účel;
 2. Vyzvat ostatní, aby prováděli jakékoli nezákonné činy nebo se na nich podíleli;
 3. Porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní zákony, nařízení, zákony nebo zásady;
 4. Porušovat nebo zasahovat do našich práv duševního vlastnictví nebo práv jiných osob;
 5. k obtěžování, zneužívání, ubližování nebo zastrašování nás nebo jiných;
 6. Diskriminovat nás nebo jiné na základě, ale nejen: pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnického původu, náboženství, věku, národnosti nebo postižení;
 7. Nahrát nebo přenést viry škodlivého obsahu;
 8. Zasahovat nebo kompromitovat bezpečnostní funkce Služby nebo jiných stránek;
 9. Spamovat, phishing, klamat nebo se pokoušet získat informace nebo peníze neoprávněnými a/nebo podvodnými prostředky;
 10. Ke shromažďování nebo sledování osobních údajů ostatních.

4. PODMÍNKY PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Prodávající může z jakéhokoli důvodu odmítnout prodej Zboží Kupujícímu. Patří mezi ně, ale nejsou omezeny na případy, kdy:
 1. Zboží není skladem nebo již není dostupné;
 2. Kupující nezajistil adekvátní způsob platby;
 3. Prodávající má důvod se domnívat, že Kupující platí za Zboží nevhodnými prostředky (tj. podezření z podvodu);
 4. Chyby v ceně nebo popisu inzerovaného zboží.
 1. Prodávající je oprávněn odmítnout prodej a/nebo učinit další nezbytná opatření, pokud se domnívá, že způsob platby dodaný kupujícím je podvodný nebo nepřísluší kupujícímu. Tato akce slouží k potvrzení, zda má Kupující právo na nákup Zboží tímto způsobem platby. Prodávající si vyhrazuje právo zadržet Zboží, dokud si nebude jistý, že způsob platby je přijatelný. To může vyžadovat, aby kupující poskytl odpovídající doklad totožnosti, jako je potvrzení příslušných bezpečnostních otázek a/nebo předložení relevantní a přesné identifikace s fotografií. 
 2. Prodávající je oprávněn odmítnout prodej a/nebo učinit další nezbytná opatření, pokud se domnívá, že způsob platby dodaný kupujícím je podvodný nebo nepřísluší kupujícímu. Tato akce slouží k potvrzení, zda má Kupující právo na nákup Zboží tímto způsobem platby. Prodávající si vyhrazuje právo zadržet Zboží, dokud si nebude jistý, že způsob platby je přijatelný. To může vyžadovat, aby kupující poskytl odpovídající doklad totožnosti, jako je potvrzení příslušných bezpečnostních otázek a/nebo předložení relevantní a přesné identifikace s fotografií. 
 3. Prodávající si vyhrazuje právo omezit množství zboží požadované kupujícím. 
 4. Pokud prodávající odmítne prodej kupujícímu, vrátí kupujícímu všechny vybrané peníze, včetně nákladů na dodání. Prodávající však nenese odpovědnost za případné ztráty nebo náklady, které Kupujícímu vzniknou v důsledku odmítnutí prodeje Zboží. 

5. CENA A PLATBA

 1. Kupující musí při nákupu poskytnout relevantní a aktuální osobní údaje, mimo jiné jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Prodávající nenese odpovědnost za žádné problémy s dodáním, které vzniknou tím, že kupující neposkytne tyto informace a/nebo je nebude aktualizovat. 
 2. Kupující musí při nákupu uvést relevantní a aktuální způsob platby. Způsob platby musí patřit kupujícímu. Prodávající nenese odpovědnost za žádné problémy, které vzniknou v důsledku neadekvátních, nepřesných, neúplných nebo neaktuálních informací od kupujícího. 
 3. Kupující musí provést platbu v plné výši vhodným způsobem před odesláním zboží.
 4. V případě, že kupující používá k platbě za zboží mezinárodní bankovní účet, je kupující odpovědný za veškeré poplatky účtované bankou. 
 5. Cena Zboží je cena inzerovaná a/nebo dohodnutá v době nákupu. Cena je včetně DPH a nezahrnuje žádné poplatky za doručení ani clo. 
 6. Prodávající si vyhrazuje právo ceny kdykoli změnit. Dojde-li mezi objednávkou a odesláním kupujícího ke změně ceny zboží, bude prodávající kupujícího kontaktovat a bude jej o této změně informovat. Kupující má pak možnost v transakci pokračovat nebo ji odmítnout. Prodávající nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo náklady, které tím vzniknou. 
 7. Prodávající si vyhrazuje právo zboží kdykoliv přerušit. Pokud k tomu dojde po dohodě o nákupu mezi kupujícím a prodávajícím, bude prodávající kontaktovat kupujícího, aby jej informoval a vrátil mu (a) náklady na zboží a (b) poplatek za doručení zaplacený kupujícím. 
 8. Dojde-li ke změně ceny Zboží po odeslání Kupujícímu, NEODPOVÍDÁ Kupující za úhradu jakéhokoli navýšení ANI neručí za žádnou odměnu v případě snížení ceny.
 9. Speciální nabídky, výprodeje a propagační akce jsou závislé na dostupnosti a platí pouze během období, které je inzerováno.

6. DODÁNÍ

 1. K dodání zboží dojde až poté, co bude mezi kupujícím a prodávajícím sjednán nákup a kupující zaplatí v plné výši vhodným způsobem platby. 
 2. K dodání Zboží dojde až poté, co bude uvedena legitimní dodací adresa a Prodávající potvrdí, že je možné Zboží doručit na toto místo určení. 
 3. Veškeré zboží bude doručeno do 28 dnů od nákupu, pokud je to možné. 
 4. Za převzetí Zboží odpovídá Kupující. Pokud zmeškají dodávku, jsou odpovědní za provedení příslušné akce zvolené kurýrem k vyzvednutí zboží. Ve většině případů kurýr provede jeden nebo dva další pokusy o doručení a/nebo se pokusí kontaktovat kupujícího. Poté bude Zboží vráceno Prodávajícímu. Pokud si Kupující přeje převzít zboží v tomto okamžiku, bude před opětovným dodáním povinen zaplatit další poplatek za doručení. Kupující se také může rozhodnout zrušit objednávku a získat vrácení peněz ve výši nákladů na Zboží (bez poplatků za doručení). 
 5. Vlastnické právo a riziko (tj. vlastnictví a odpovědnost) přechází na Kupujícího doručením Zboží. Prodávající nenese odpovědnost za žádné ztráty, odcizení, poškození nebo poplatky vzniklé po dodání. To může zahrnovat: selhání kupujícího při vyzvednutí zboží; ztrátu nebo odcizení Zboží po dodání; nebo nepředložení potřebné identifikace, pokud to kurýr požaduje. GrowersHouse doporučuje, aby kupující zásilku převzal osobně, kdykoli je to možné. 
 6. Velké a/nebo více položek mohou dorazit na paletě. Prodávající vynaloží přiměřené úsilí, aby o tom kupujícího informoval před dodáním. 
 7. Prodávající se bude snažit dodat zboží v dohodnutý nebo předpokládaný termín, kdykoli je to možné. Nenesou však odpovědnost za žádné náklady nebo ztráty vzniklé kupujícímu nebo jakékoli třetí straně v důsledku pozdního/neúspěšného dodání. 
 8. V případě, že Prodávající nedodá (nebo nedoručí) Zboží do 28 dnů uvedených v bodě 5.III, bude o tom Prodávajícího informovat Kupujícího. Kupující bude mít poté možnost (a) zrušit objednávku a obdržet plnou náhradu nebo (b) dohodnout se s prodávajícím na pozdějším termínu dodání.
 9. Ve výjimečných případech, kdy se náklady na dodání liší od nákladů dohodnutých při nákupu, bude prodávající kontaktovat kupujícího a bude jej o tom informovat. Kupující bude odpovědný za případné dodatečné poplatky za doručení. Mějte to prosím na paměti, zvláště pokud je vaše zboží doručováno mimo pevninu Spojeného království. 
 10. Pokud zboží dorazí viditelně poškozené nebo chybí část objednávky, musí příjemce zboží podepsat doručení s dodatkem: „přijato poškozené“. Pokud Příjemce (osoba, která přebírá a podepisuje Zboží při dodávce) nepoznamená, že Zboží bylo „převzato poškozené“, nenese Prodávající odpovědnost za žádné ztráty nebo náklady související s neuspokojivým doručením Zboží. 

7. NAŠE PRODUKTY

 1. Vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili, že poskytujeme jasné informace a specifikace o našich produktech. Nemůžeme zaručit, že barvy zobrazené na monitoru vašeho počítače nebo zobrazovacím zařízení budou přesné.
 2. Příležitostně můžeme zveřejnit informace, které obsahují nepřesnosti, typografické chyby, opomenutí. Informace také mohou být zastaralé. Nejsme povinni tyto nepřesnosti opravovat, aktualizovat nebo objasňovat, pokud to nevyžaduje zákon. Vyhrazujeme si však právo opravit případné chyby a aktualizovat informace podle potřeby. 
 3. Jakékoli nejednoznačnosti ve výkladu jakýchkoli informací nebo podmínek služby nebudou vykládány proti straně, která je navrhovala. 

8. TŘETÍ STRANY

 1. Občas můžeme poskytnout odkazy na webové stránky, produkty, služby nebo informace třetích stran. Snažíme se používat zdroje, které jsou přesné a informativní; žádné odkazy nebo zmínky však v žádném případě nepodporují třetí strany nebo poskytnuté informace. Nejsme zodpovědní za žádné z webových stránek, produktů, služeb nebo informací ani za jakékoli ztráty, náklady, škody nebo dezinformace vzniklé v důsledku toho. Než se pustíte do jakékoli transakce nebo budete postupovat podle rady, pečlivě si prostudujte třetí strany. Stížnosti, otázky a nároky týkající se jakékoli třetí strany (třetích stran) by měly být směrovány na dotyčnou třetí stranu (strany).